نظر سنجی

نظر شما در رابطه با کیفیت عملکرد مرکز چیست ؟

  • به وب سایت مرکز آموزش جامع علمی - کاربردی بنیاد شهیدوامور ایثارگران استان گیلان خوش آمدید. جمعه 28 خرداد 1389

اطلاعیه و مدارک لازم جهت ثبت نام پذیرفته شدگان پودمانی سال 1391

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و ضمن آرزوي موفقيت براي كليه داوطلبان عزيز، بدين‌وسيله نظر پذيرفته‌شدگان نهايي كد رشته‌ محل‌‌هاي متمركز و همچنين اسامي معرفي ‌شدگان چند برابر ظرفيت كد رشته محل‌‌هاي نيمه‌متمركز در پذيرش مقطع كارداني فني ـ‌كارداني حرفه‌اي دوره‌هاي پودماني نظام آموزش مهارتي شهريور ماه سال 1391 را به موارد ذيل معطوف مي‌دارد:
الف) بر اساس ضوابط مربوط به گزينش علمي داوطلبان در كد رشته‌ محل‌هاي متمركز هر يك از گروه‌هاي آموزشي مقطع كارداني فني‌ـ‌كارداني حرفه‌اي دوره‌هاي پودماني نظام آموزش مهارتي شهريور ماه سال 1391 دانشگاه جامع علمي‌ـ‌كاربردي و نيز اولويت كد رشته‌ محل‌هاي انتخابي و ظرفيت‌هاي تخصيص داده شده به هر سهميه، گزينش انجام و فهرست اسامي پذيرفته‌شدگان در هر كد رشته محل استخراج گرديده است.
كليه پذيرفته‌شدگان لازم است در يكي از روزهاي شنبه مورخ 22/7/91 لغايت دو شنبه مورخ 24/7/91 با در دست داشتن مدارك به شرح بند «ج» اين اطلاعيه و با توجه به كدرشته محل قبولي، به نشاني تعيين شده در جدول شماره 43 مندرج در دفترچه راهنماي پذيرش، به مركز آموزشي ذيربط مراجعه نمايند. ضمناً شروع كلاس‌ها متعاقباً از طريق مركز آموزشي مربوط به اطلاع خواهد رسيد.
ب) بر اساس ضوابط مربوط به گزينش رشته‌هاي نيمه‌متمركز، براي كد رشته محل‌هايي كه نياز به اقداماتي نظير مصاحبه و يا آزمون عملي دارند، لازم است براي شركت در مراحل مذكور در يكي از روزهاي شنبه مورخ 22/7/91 لغايت دوشنبه مورخ 24/7/91 با در دست داشتن مدارك لازم براي ثبت‌نام مطابق مندرجات بند «ج» اين اطلاعيه و با توجه به كد رشته محل قبولي به نشاني تعيين شده در جدول شماره 43مندرج در دفترچه راهنماي پذيرش، به مركز آموزشي ذيربط مراجعه نمايند. بديهي است عدم مراجعه داوطلبان در روزهاي تعيين شده براي انجام مراحل نهايي گزينش به منزله انصراف قطعي از گزينش در رشته ذيربط تلقي خواهد شد.  

ج) مدارك لازم براي ثبت‌نام:
1- شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده در سال جاري.
2- تصوير شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت.
3- تصوير كارت ملي و اصل آن جهت مطابقت.
4- اصل ديپلم كامل متوسطه و يا گواهي آن براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاي رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصيل به انضمام يك برگ تصوير آن.
5- اصل مدرك ديپلم نظام جديد آموزش متوسطه و يا گواهي پايان دوره سه ساله نظام جديد با مهر و امضاي رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصيل به انضمام يك برگ تصوير آن.
6- اصل فرم تاييديه معدل جهت فارغ‌التحصيلاني كه تاكنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صادر نشده است.
7- گواهي اشتغال به كار با امضا و مهر بالاترين مقام مسئول، آخرين فيش حقوقي و آخرين حكم كارگزيني يا قرارداد معتبر انجام كار
(براي پذيرفته‌شدگان شاغل)
8- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه داوطلبان را با توجه به بند 3-2 مقررات وظيفه عمومي مندرج در دفترچه راهنماي پذيرش مذكور مشخص نمايد (براي برادران).
تاريخ ارسال: سه شنبه 18 مهر 1391
نویسنده: روابط عمومی سازمان
بازدیدها: 2153 بار     نسخه قابل چاپ