نظر سنجی

نظر شما در رابطه با کیفیت عملکرد مرکز چیست ؟

  • به وب سایت مرکز آموزش جامع علمی - کاربردی بنیاد شهیدوامور ایثارگران استان گیلان خوش آمدید. جمعه 28 خرداد 1389

استاد وحیدی

سوابق آموزشی:

v     دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی  تهران مرکزی- ورودی مهرماه 1395

v     کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش تجارت الکترونیک)

v        کارشناسی علوم کامپیوتر 

v     دیپلم ریاضی فیزیک 


مقالات علمی تحقیقاتی در مجلات و کنفرانس ها:

*      Keyvan vahidy rodpysh., " Model to Predict the Behavior of Customers Churn at the         Industry"   ,International Journal of Computer Applications(0975 – 8887),USA, Volume 49– No.15, July 2012,Published by Foundation of Computer Science(FCS),NY,USA,Journal Citation Data Base  

*      Reza Allahyari Soeini,  and Keyvan Vahidy Rodpysh,"Evaluations of Data Mining Methods in Order to Provide the Optimum Method for Customer Churn Prediction: Case Study Insurance Industry", 2012 International Conference on Information and Computer Applications (ICICA 2012) IPCSIT vol. 24 (2012) © (2012) IACSIT Press, Singapore

 

*   Reza Allahyari Soeini,and Keyvan Vahidy Rodpysh,"Applying Data Mining to Insurance Customer Churn Management", 2012 IACSIT Hong Kong Conferences IPCSIT vol. 30 (2012) © (2012) IACSIT Press, Singapore

*      Keyvan Vahidy Rodpysh:"PROVIDING A METHOD FOR DETERMINING THE  INDEX OF CUSTOMER CHURN IN INDUSTRY",International Journal of Information Technology, Control and Automation (IJITCA) Vol.3, No.1, January 2013

*      Keyvan Vahidy Rodpysh"  Applying Data Mining to Customer Churn Analysis: A Case Study on the Insurance Industry of Iran" Sciknow Publications Ltd. OJAI 2013, 1(1): 8-12 Open Journal of Artificial Intelligence DOI:10.12966/ojai.08.02.2013 ©Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.00)

*      Keyvan Vahidy Rodpysh , Amir Aghai and Meysam Majdi:"APPLYING DATA MINING IN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT", International Journal of Information Technology, Control and Automation (IJITCA) Vol.2, No.3, July 2012

*      Marzieh Vahidi, Keyvan Vahidy Rodpysh.”Relationship between qualities of work life of employees crescent province to improve customer relationship management “Interdisciplinary Journal of Contemporary in Business Copy Right 2013  Institue Interdisciplinary Research 614,October2013,VOL5,NO6

 

لینک گوگل اسکولار

تاريخ ارسال: جمعه 6 بهمن 1396
نویسنده: روابط عمومی سازمان
بازدیدها: 417 بار     نسخه قابل چاپ