نظر سنجی

نظر شما در رابطه با کیفیت عملکرد مرکز چیست ؟

  • به وب سایت مرکز آموزش جامع علمی - کاربردی بنیاد شهیدوامور ایثارگران استان گیلان خوش آمدید. جمعه 28 خرداد 1389

اسامی پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی


نام نام خانوادگی کد ملی رشته
میرمحسن میرمومنی جورشری 2591692181 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
محمد دلیری فر 6539355386 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
رضا خالقی مهدی محله 2668480809 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
محمد مشتاق کفترودی 2592216561 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
مجید اکبرپور 2668701953 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
مهدی قاسم نژاد 2691474127 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
سیداسرافیل عظیمی خطبه سرا 2631084004 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
کاوه فتحی شرق بین 2595760645 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
متین قربانعلی نضارپور 2580105131 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
سیروس نظری 2595506722 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
علی نصری نزادپیشخانی 2677569061 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
نجمه فداکارشکالگورابی 2660105235 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
عبداله میرزاییان سروندانی 6539825579 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
عبدالرضا پروانه 2680045637 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
میثم کریمی امشی 6539931751 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
نادر شریفی چماچایی 5699305882 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
سیدمجتبی بالود 2660019924 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
رضا نیازمنددوبخشهری 2668927481 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
مسعود حسن پورسقالکساری 2592837701 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
علی ذوقی ذولپیرانی 2678879054 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
حسین برزوی صومعه 2677591537 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
میلاد قلیزاده دافچاهی 2595824651 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
مریم روجایی 2594384348 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
سمیه صابر 2591195196 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
سکینه طالعی بیجاربنه 2592270450 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
سیاوش یگانه رودپیشی 2669509835 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
هاجر پروان 2669250130 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
محمدرضا کاظمی 2679799097 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
جواد رادقصبه 2595939491 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
اعظم حسین پورکساری 2592913084 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
بتول جعفری 2593764341 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
هادی حسین زاده 2595406272 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
مصطفی براری 2669916449 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
سارا محسنی رودپشتی 2739695926 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
سکینه جعفری 2180793715 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
محمود باقری خطیبانی 5699330860 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
عیسی زارعی کمساری 2595445499 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
حسین مهدوی صیقلانی 5698950423 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
سیروس ملایی شیرتری 2668711436 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
احمد فرخنده پورویشکایی 2593867566 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
مدینه اسماعیلی مقدم خواچکینی 5189553681 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
علیرضا قوتی 2720676251 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
رشید یحیی زاده چمنی 2679621832 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
سجاد قلیپورسورچانی 2595834088 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
مرتضی سرورکلاشمی 2594433675 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
فاطمه غلامی پیشکناری 2593728558 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
محمد نیک صفت 2679753054 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
سیدمجتبی میرجلالی کمساری 5699709681 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
یوسف عباسی رنجبر 2590483120 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
رضا عاشورپورصوفیانی 2593845074 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
محمود بهرام خواه 2668416566 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
میرعلی درنگیده 2709441179 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
حسین امانی ماچیانی 2691512509 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
مسعود محمودی امندانی 2678584666 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
محمدتقی نیک پی شیخانی 2722059789 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
امیرحسین محمدعلی ها 2649143487 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
راحله کاظمیان 2679766768 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
ایوب مهدی حاجی محمودلو 2679799951 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
تهمینه پوررجب بلگوری 2593017112 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
معصومه حقی 2594224324 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
تاريخ ارسال: دوشنبه 17 تير 1392
نویسنده: روابط عمومی سازمان
بازدیدها: 2891 بار     نسخه قابل چاپ