نظر سنجی

نظر شما در رابطه با کیفیت عملکرد مرکز چیست ؟

  • به وب سایت مرکز آموزش جامع علمی - کاربردی بنیاد شهیدوامور ایثارگران استان گیلان خوش آمدید. جمعه 28 خرداد 1389

اطلاعیه آزمون کارشناسی

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تاريخ، نحوه پرينت كارت و محل رفع نقص كارت و شركت درآزمون دوره‌هاي مهندسي فناوري و كارشناسي حرفه‌اي ناپيوسته ترمي سال 1392 دانشگاه جامع علمي - كاربردي و تاريخ برگزاري آزمون دوره هاي مذكور
1392/02/14
نسخه چاپی
ضمن آرزوي موفقيت براي خواهران و برادران داوطلبي كه در آزمون دوره‌هاي مهندسي فناوري و كارشناسي حرفه‌اي ناپيوسته ترمي سال 1392 دانشگاه جامع علمي - كاربردي ثبت‌نام نموده‌اند بدينوسيله به اطلاع ميرساند آزمون دوره‌هاي مهندسي فناوري و كارشناسي حرفه‌اي ناپيوسته ترمي سال 1392 دانشگاه جامع علمي - كاربردي در صبح روز جمعه مورخ 20/2/92 و در 44 شهرستان مختلف كشور (به شرح جدول شماره 1) برگزار خواهد شد.  ‌كارت‌ شركت در آزمون ‌ براي‌ كليه‌ داوطلبان‌  از روز سه شنبه  17/2/92 براساس‌ مندرجات‌بند « الف‌ »اين‌ اطلاعيه‌ بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشوربه نشاني www.sanjesh.org قرار مي‌گيرد و داوطلبان هر يك از دوره هاي مذكور پس از پرينت كارت شركت در آزمون، در صورت وجودنقص احتمالي بايستي "مطابق بند «ب» اين اطلاعيه"  به حوزه هاي رفع نقص كارت مندرج در جدول شماره 2 مراجعه نمايند.
الف‌ - نحوه‌ و زمان پرينت كارت شركت در آزمون
  كارت شركت در‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ از روز سه شنبه 17/2/92 براي مشاهده و پرينت بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شركت‌درآزمون دوره‌هاي مهندسي فناوري و كارشناسي حرفه‌اي ناپيوسته ترمي سال 1392 دانشگاه جامع علمي - كاربردي ، براي پرينت كارت شركت در آزمون لازم است در تاريخ تعيين شده به سايت اينترنتي سازمان مراجعه و با وارد نمودن اطلاعات درخواستي يك نسخه پرينت از كارت شركت در آزمون تهيه نمايند. بنابراين داوطلبان اين آزمون براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد منحصراً به روش فوق اقدام و براساس زمان برگزاري ، تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون ، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند.
ب‌ ـ آدرس و  محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون
  آدرس و محل رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون‌كليه‌داوطلبان‌ به‌ شرح‌ جدول‌شماره‌ 2 مي‌باشد.
ج- داوطلبان دوره‌هاي مهندسي فناوري و كارشناسي حرفه‌اي ناپيوسته ترمي سال 1392 دانشگاه جامع علمي - كاربردي چنانچه درخصوص مندرجات كارت شركت در آزمون مغايرتي مشاهده نمودند ، لازم است به شرح زير اقدام نمايند.
1ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 1، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ،11 ، 12و15 (شامل نام خانوادگي ، نام ،سال تولد، شماره شناسنامه،كد ملي، وضعيت داوطلب ، كد اشتغال و كدرشته محلهاي انتخابي بر اساس اولويت علاقه داوطلب) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور از طريق لينك مربوط حداكثر تا تاريخ 20/2/92 منحصراًً به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org مراجعه و با ورود به قسمت ويرايش اطلاعات، نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند، شايان ذكر است چنانچه موارد اصلاح شده مغاير با ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام باشد مورد يا موارد اصلاحي لحاظ نخواهد شد و در صورتيكه نسبت به بندهاي 3، 7،  و 8 (جنس، معلوليت، ومعارف) تفاوتي مشاهده نمودند ضروري است در روز پنجشنبه مورخ 19/2/92 از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 18 به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ رفع نقص براساس جدول شماره 2 مراجعه نمايند.
2ـ چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب  فاقد عكس مي باشد و يا عكس روي كارت داوطلب داراي اشكالاتي از جمله ، فاقد مهر، واضح نبودن عكس و يا اشتباه عكس مي‌باشد ضروري است  در روز پنج شنبه 19/2/92 از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 18 با به همراه داشتن 2 قطعه عكس 4 ×3 و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار شخصاً به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص ‌براساس جدول شماره 2  مراجعه نمايندوموضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد.
3- داوطلبانيكه در اطلاعات مندرج در بند 13 (سهميه ثبت نامي)كارت شركت در آزمون آنان مغايرت وجود دارد ( داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان ارگان هاي  سپاه پاسداران ، وزارت جهاد كشاورزي و يا ستاد كل نيروي هاي  مسلح جمهوري اسلامي ايران) لازم است براي روشن شدن وضعيت سهميه خود حداكثر تا تاريخ 28/2/92 به ارگان مربوط مراجعه نمايند .
داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه‌هاي بنياد شهيد و امورايثارگران جهت اعلام مغايرت حداكثر تا تاریخ 20/2/92  منحصراً به سايت اينترنتي سازمان سنجش(قسمت ويرايش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضيحات مندرج در سايت نسبت به اصلاح موارد اقدام نمائید تادرصورت تاييد،سهميه توسط ارگان مربوط سهميه مورد نظر براي ايندسته از داوطلبان اعمال گردد.در غيراينصورت با سهميه آزادگزينش خواهيد شدو هيچگونه اعتراضي قابل قبول نمي‌باشد

هـ‍ تذكرهاي‌ مهم‌
1- همزمان با قرارگرفتن كارت شركت در آزمون بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور، به منظور آگاهي بيشتر داوطلبان از ضوابط آزمون، برگ راهنماي شركت در آزمون نيز بر روي سايت قرارداده مي‌شود تا هر داوطلب با مطالعه دقيق آن براي حضور در جلسه آزمون و پاسخگويي به سوالات اقدام نمايند. درصورت ضرورت داوطلبان مي‌توانند از آن پرينت تهيه نمايند.
2- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت  شركت در آزمون‌، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار  الزامي است.
3- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ ،مدادتراش ، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.
4-  درب هاي ورودي ِحوزه هاي امتحاني راس‌ ساعت‌ ../8 (هشت) صبح بسته خواهد شد و لذا به داوطلبان توصيه مي‌شود قبل از بسته شدن درب هاي ورودي در جلسه آزمون حاضر باشند. فرآيند برگزاري آزمون راس‌ ساعت‌ 30/8 (هشت سي دقيقه صبح) آغاز مي‌گردد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن دربِ سالنهاي امتحاني به حوزه امتحاني ممانعت بعمل خواهد آمد.
5- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، پيجر، تلفن همراه، بي سيم، جزوه، كتاب،* ماشين‌حساب به جز ماشين حسابهاي مشخص شده ذيل ،  هرگونه نت و يادداشت  و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند.
*- داوطلبان كدرشته هاي امتحاني 130- 131-132- 134- 135- 137- 140 – 142- 146 – 153- 155-156-158- 162- 164-165- 166-167- 168 از گروه صنعت و كد رشته هاي امتحاني 230-254-257 از گروه كشاورزي و كد رشته امتحاني 336 از گروه مديريت و خدمات اجتماعي
مي‌توانند براي شركت در جلسه آزمون  از ماشين حساب غير برنامه ريزي شده با يكي از ماركهاي ذيل استفاده نمايند.
8-SR  270II  سيتي زن مدل
9-SR  135T II  سيتي زن
10-SR  275  سيتي زن
11-SR  270X  سيتي زن
1-CASIO 3600 
2-CASIO FX-82
3-CATIGA F-618
4- SHARP BL- 531
5-PARS  4600
6-SHARP 506W-Bk
7-SHARP 509W-BK

ضمناً  به اطلاع مي‌رساند كه داوطلبان در صورت لزوم مي‌توانند سوال يا سوالات خود را در اين خصوص از اين تاريخ لغايت روز پنج شنبه 19/2/92 در وقت اداری با شماره تلفن 99-88923595 با بخش پاسخگويي غير حضوري اين سازمان و يا در صورت تمايل با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني WWW.sanjesh.org در ميان بگذارند.
تاريخ ارسال: سه شنبه 17 ارديبهشت 1392
نویسنده: روابط عمومی سازمان
بازدیدها: 2756 بار     نسخه قابل چاپ